Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty UE

Projekt "Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego"

Od 01.05.2024r. do 30.04.2026r.  będzie realizowany  projekt Nr F.E.L.D.08.08-IZ.00-0036/23-00 "Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Województwa Łódzkiego 2021 -2027.

Celem głównym projektu jest zwiększenie w terminie 01.05.2024r. do 30.04.2026r., we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego włączając ich w proces kształcenia, podniesienia umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli, ułatwienie mobilności edukacyjnej, wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia poprzez realizacje wysokiej jakości staży zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie, ukierunkowanie na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego placówki do regionalnego rynku pracy oraz poprawę zdolności do zatrudnienia 120 uczniów szkoły poprzez:

  1. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, preorientacja zawodowa i funkcjonowanie na rynku pracy, przeciwdziałanie stereotypom związanym płcią.
  2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uzyskiwanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.
  3. Kursy w zakresie obsługi wózków widłowych, podestów, CNC, spawania MAG, cięcia gazowego, Photoshop, dron.
  4. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, matematyka, języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski), geografia, udziału w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, mających poprawić wyniki egzaminów maturalnych.
  5. Organizację dla uczniów staży zawodowych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami.
  6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji dwóch nauczycieli kształcenia zawodowego w tym jednego nauczyciela studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, jeden nauczyciel kurs CNC.
  7. Wsparcie w postaci działań integracyjnych w formach integracyjnych wyjazdów edukacyjnych.
  8. Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik zgodnie z podstawą programową kształcenia dla danej branży zawodu.

Zostanie zapewniona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (Oz/N).

Całkowita wartość projektu 2999786,49 zł, kwota dofinansowania 2699807,84 zł, wkład własny 299978,65 zł.