Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ekopracownia geograficzna

Projekt  „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie” został zrealizowany przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskanych w ramach konkursu "Nasze Ekologiczne Pracownie".

Całkowity koszt realizacji projektu to 59 990,00 zł, z czego 53 490,00. stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pozostałe środki to wkład własny szkoły ( 6500,00 zł).

W ramach otrzymanej dotacji wykonaliśmy kompleksową modernizację pracowni geograficznej. Zaplanowany w projekcie monitor interaktywny wraz z projektorem w znaczący sposób uatrakcyjniła zajęcia geografii i zajęcia obejmujące zagadnienia szeroko pojętej ekologii oraz ułatwił przekaz informacji zawartych na nośnikach elektronicznych.

Wizualizer umożliwił atrakcyjny dla ucznia przekaz obrazów, brył i pomocy dydaktycznych do zagadnień realizowanych w czasie trwania projektu.

Nowoczesny laptop umożliwił właściwą realizację zadań projektu, funkcjonalne wyszukiwanie i transportowanie treści na monitor.

Tablet posłużył do wykonywania zdjęć podczas zajęć terenowych i pozwolił na automatyczne połączenie się z siecią internetową i przesłanie danych uczestnikom projektu. Nowoczesna technologia informatyczno - komunikacyjna znacząco uatrakcyjniła zajęcia. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu pozwoliło na kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczestników projektu.

Nowe ławki i krzesła spełniły właściwe normy bhp, poprawiły komfort pracy i estetykę pracowni poprzez właściwie dobrana kolorystykę mebli. Nowe szafki i gabloty pozwoliły na wyeksponowanie i właściwe przechowywanie zakupionych pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji zagadnień zawartych w projekcie.

Odpowiednia jakość sprzętów i estetyka pracowni pozwoliła na realizowanie podstawy programowej z geografii zgodnie z wytycznymi zawartymi w nowej podstawie programowej na odpowiednio przygotowanych stanowiskach.

Fototapeta ścienna przedstawiająca atuty lokalnego obszaru tj. "Rezerwat Zabrzeźnia" podniosła estetykę sali, a także stała się dodatkowym aspektem poglądowym zarówno dydaktycznym jak i wychowawczym. Żaluzje zapewniły komfort pracy podczas wyświetlania materiałów dydaktycznych, a także polepszyły warunki pracy w pracowni podczas słonecznych dni.

Dopełnieniem swoistego klimatu sali były kwiaty, które na jej estetykę. Oczyszczały powietrze z toksycznych substancji lotnych, a umieszczenie ich w pracowni pozwoliło uczniom na analizę znaczenia roślinności w otoczeniu człowieka i zachowaniu czystego środowiska.

Dodatkowe zajęcia w ramach koła zainteresowań dało możliwość wykorzystania dobranych pomocy dydaktycznych, np. do pomiaru zanieczyszczeń środowiska lokalnego, wykonania eksperymentów i doświadczeń związanych z pogodą i klimatem. Uczniowie mogli badać pogodę, analizować informacje o opadach i temperaturze w różnych miejscach.

Wykorzystanie teleskopów i lornetek stało się powodem do bliższego poznania otaczającego środowiska przy wsparciu zakupionych atlasów i przewodników.

Globus indukcyjny posłużył do kształtowania wyobrażeń uczestników projektu związanych nie tylko z pojęciem Ziemi jako planety, ale również ze zrozumieniem pojęcia siatki geograficznej i jej składowych elementów takich jak równik, południki i równoleżniki, bieguny.

Globus konturowy- stanowił znakomitą pomoc dydaktyczną służącą do wprowadzania nowych pojęć jak i utrwalania oraz sprawdzania wcześniej nabytych umiejętności.

Realizowane warsztaty dla uczniów naszej placówki jak i gości w ramach zajęć otwartych, były interesujące i atrakcyjne.

Wzrost świadomości ekologicznej oraz uwrażliwienie młodych ludzi na zachowania proekologiczne, a także problem z selektywną zbiórką odpadów były także podstawowymi założeniami pracowni.

Dlatego też promowaliśmy selektywną zbiórkę odpadów poprzez zakup specjalistycznych pojemników. Wzbudziliśmy w uczniach odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Zorganizowaliśmy zajęcia otwarte dla uczniów szkół podstawowych, gdzie szczególną uwagę zwróciliśmy na przyswajanie wiedzy poprzez zajęcia praktyczne. Podnieśliśmy i rozwinęliśmy świadomość uczestników zajęć i wskazaliśmy jak dbać o środowisko, co miało integracyjny wpływ na lokalną społeczność. Przyczyniło się to do promocji działań szkoły w zakresie edukacji, ochrony i kształtowania środowiska.

W ramach udziału własnego pomalowaliśmy ściany, zamieściliśmy tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania przez Fundusz, wycyklinowaliśmy i pomalowaliśmy parkiet , a także położyliśmy fototapetę.

Naszym głównym celem było stworzenie przestrzeni do nauki ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ekologicznej. Pragniemy, by uczniowie rozwijali swoje zainteresowania ekologiczne i mieli świadomość , że przyszłość naszej planety leży w naszych rękach.