Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt "Dobry start w przyszłość"

Od 01.01.2023r  realizowany był projektu R.P.L.D. 11.03 01-12.00-10-001/21 "Dobry start w przyszłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu było zwiększenie w terminie 01.01.2023r. do 30.06.2023r., we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie, ukierunkowanie na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego placówki do regionalnego rynku pracy, zwiększając w ten sposób dostęp do dalszego kształcenia oraz poprawę zdolności do zatrudnienia 40 uczniów szkoły, poprzez poprawę wyników maturalnych i przygotowanie do egzaminu zawodowego, podniesienie kompetencji 3 nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym dokształcenie nauczyciela w zakresie działu zawodowego, doposażenie pracowni, utworzenie działu zawodowego w bibliotece szkolnej oraz poprzez organizację dla uczniów: staży zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć specjalistycznych w zakresie przygotowania do egzaminów zawodowych, przygotowanie do egzaminów maturalnych.

Projekt przyczynił się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ poprzez dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Głownie do potrzeb regionalnego rynku pracy, współpracę szkoły zawodowej z otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprawę zdolności do zatrudnienia 40 uczniów, przyszłych absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie.

Całkowita wartość projektu 454 274,78 zł, kwota dofinansowania 408 847, 30 zł.

Regulamin rekrutacji

Zadanie 1.

Mechanika Harmonogram Mechanika

Zadanie 2.

Język polski Harmonogram Polski

Zadanie 3.

Matematyka Harmonogram Matematyka

Zadanie 4. 

Język angielski Harmonogram Angielski

Zadanie 5.

Doradztwo zawodowe Harmonogram Doradztwo

Zadanie 6.

Mechatronika Harmonogram Mechatronika