Projekt „Dobry zawód – dobry start” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W ramach projektu „ Dobry zawód- dobry start” realizowane będą zajęcia z logistyki, mechatroniki, różnych dziedzin informatyki, oraz doradztwa zawodowego. Celem projektu jest: zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów naszej szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację staży i dodatkowych zajęć w zakresie logistyki, kursu operatorów pojazdów jezdnych/ podestów ruchomych, mechatroniki, kursu obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej, zastosowania urządzeń peryferyjnych, tworzenia serwisów internetowych, kursu Photoshop, w terminie od 02.01.2017r.  do 31.12.2018r. Uczestnicy projektu zdobędą dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty oraz odbędą płatne staże w specjalistycznych firmach.