Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie we współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej kontynuują realizację projektu pod nazwą “NOWA PERSPEKTYWA – MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA”. 30 uczniów z Głowna, Ozorkowa i Bratoszewic ,weźmie udział w 2 tygodniowym stażu w hiszpańskich przedsiębiorstwach działających w obszarze logistyki i informatyki w miejscowości Malaga.

W ramach wsparcia uczestnik mobilności otrzymuje nieodpłatnie:

– transport na trasie Polska – Hiszpania – Polska,
– ubezpieczenie: na czas podróży i pobytu,
– zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania stażu,
– organizację programu stażu oraz programu kulturowego.

Planowany termin wyjazdu:
26 lutego – 12 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady przystąpienia do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji dostępnym w sekretariacie szkoły.

Działanie realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.