Po raz kolejny nasza Szkoła włączyła się do Narodowego Czytania. Pozycją wybrana w tym roku zostało „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, dramat narodowy z 1901 r. Licznie zgromadzona młodzież z nauczycielami, dyrekcją i pracownikami wysłuchała fragmentów dramatu w wykonaniu Pani Dyrektor Elżbiety Kołodziej, Pani Anny Łobody oraz uczniów: S. Szczepaniaka, D. Dudka, N. Bartczak, D. Zjawiona, J. Wawrzyna, O. Koprowskiego, B. Golana, A. Goszczyńskiego.

Wybrane fragmenty przybliżyły nam historię Polski i trudny czas zaborów. Przypomniały jak ważna jest jedność działania w dążeniu do wspólnej sprawy.  Spotkanie przygotowały Panie Anna Łoboda i Ewa Materek.