Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 200 ton węgla kamiennego energetycznego typ 31.2 o granulacji 5-25mm lub o równoważnych parametrach:
– wartość opałowa [kJ/kg] – 26000-26600
– zawartość popiołu [Ar%] – 3,8 -5,0
– zawartość siarki [Str%] – do 0,60%
– zawartość wilgoci [Wtr%] – 9,5-11,5
– zawartość części lotnych [Vdaf%] – 37
do budynku kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie przy ul. Kopernika 24/26 w partiach po ok. 27 ton wraz z transportem na koszt wykonawcy informuję, że:
1) Wybrana została oferta nr 2:  “BARTEKS” PPHU Sławomir Bartosiewicz Teresin 2,
95-061 Dmosin
Cena oferty 136.000,72zł
Termin wykonania – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.04.2011r.
Termin wykonania pierwszej partii dostawy – maksimum 2 dni od daty zawarcia umowy.
Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury.
Podstawa prawna: Wybrana została oferta z najniższą ceną, zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
– Oferta nr 1 WIMAX Sp.j. Witkowski z/s w Jasieniu ul. Rolnicza 6a, 95-010 Stryków,
Cena oferty 160.000,00zł
Termin wykonania – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.04.2011r.
Termin wykonania pierwszej partii dostawy – maksimum 2 dni od daty zawarcia umowy.
Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. (oferta druga w kolejności)
Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 25.10.2010r. (podstawa prawna art. 94 ust 2 pkt 3 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych)
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1
im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie
mgr Elżbieta Kołodziej

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 200 ton węgla kamiennego energetycznego typ 31.2 o granulacji 5-25mm lub o równoważnych parametrach:- wartość opałowa [kJ/kg] – 26000-26600- zawartość popiołu [Ar%] – 3,8 -5,0- zawartość siarki [Str%] – do 0,60%- zawartość wilgoci [Wtr%] – 9,5-11,5- zawartość części lotnych [Vdaf%] – 37do budynku kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie przy ul. Kopernika 24/26 w partiach po ok. 27 ton wraz z transportem na koszt wykonawcy informuję, że:1) Wybrana została oferta nr 2:  “BARTEKS” PPHU Sławomir Bartosiewicz Teresin 2,95-061 Dmosin Cena oferty 136.000,72złTermin wykonania – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.04.2011r. Termin wykonania pierwszej partii dostawy – maksimum 2 dni od daty zawarcia umowy.Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury.Podstawa prawna: Wybrana została oferta z najniższą ceną, zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:- Oferta nr 1 WIMAX Sp.j. Witkowski z/s w Jasieniu ul. Rolnicza 6a, 95-010 Stryków, Cena oferty 160.000,00złTermin wykonania – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.04.2011r. Termin wykonania pierwszej partii dostawy – maksimum 2 dni od daty zawarcia umowy.Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. (oferta druga w kolejności)
Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 25.10.2010r. (podstawa prawna art. 94 ust 2 pkt 3 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych)
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1
im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie
mgr Elżbieta Kołodziej