“Być wychowawcą znaczy dawać, służyć, pomagać, inspirować…”

Dziś był Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty, psychologów i pedagogów szkolnych oraz bibliotekarzy.

Dzień Edukacji Narodowej zastąpił tradycyjny Dzień Nauczyciela i jest obchodzony w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości państw na świecie. W niektórych krajach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października.

Dzisiejszego dnia w świetlicy szkolnej spotkali się nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Oficjalną część wypełniło uroczyste ślubowanie klas pierwszych (Technikum w zawodach: technik logistyk, technik mechanik oraz II Liceum Ogólnokształcącego). Uczniowie w galowych strojach składali uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.
W trakcie uroczystości zostały wręczone nauczycielom oraz pracownikom szkoły nagrody Dyrektora za trud i wysiłek włożony w edukację młodzieży.
Pani dyrektor mgr Elżbieta Kołodziej złożyła wszystkim życzenia, dziękując za zaangażowanie i każdą chwilę poświęconą szkole oraz budowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.

Po części oficjalnej uczniowie klas pierwszych przedstawili całej społeczności szkolnej część artystyczną pełną humoru i dygresji dotyczących uczniów i nauczycieli. Przygotowaniem prezentacji zajęła się Pani mgr Renata Wiśniewska- Wika.
Wszystkim bardzo podobał się występ młodszych kolegów.
Były kwiaty i podziękowania.