Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Powiatowy konkurs fotograficzny

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM ZABYTKI MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY W OBIEKTYWIE


REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Zgierskiego
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy7-8) oraz ponadpodstawowych.
 4. Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające zabytki znajdujące się na terenie Powiatu Zgierskiego.
 5. Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych fotografii jako środka artystycznego wyrazu służącego do przedstawiania historycznej przeszłości.
  Celem konkursu jest również wspieranie edukacji obywatelskiej uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych , a także rozwijanie zainteresowań historią Powiatu Zgierskiego; wspieranie zainteresowań i pasji uczniów uzdolnionych poprzez rozwijanie u nich wrażliwości artystycznej i kreatywności.
 6. Zdjęcie może być czarno-białe lub kolorowe w postaci odbitki fotograficznej formatu A4 ( 20 x 30 cm ). Zdjęcie musi być własnego autorstwa. Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych) .
 7. Zdjęcie musi być ściśle związane z tematem konkursu.
 8. Z każdej szkoły w konkursie może brać udział od 1 do 3 uczniów.
 9. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 zdjęcie .
 10. Do zdjęcia należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową (13-14lat lub 15-19 lat), adres szkoły z kodem i numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna ,opis miejsca prezentowanego na fotografii, numer telefonu uczestnika, oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdjęć i zgodę na ich przetwarzanie i publikowanie.
 11. Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie.
 12. Nadesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie pracy z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej szkoły.
 13. Nadesłane zdjęcia nie będą zwrócone. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do prac.
 14. Jury konkursowe wyłania laureatów w dwóch kategoriach :
  a)szkoła podstawowa,
  b)szkoła ponadpodstawowa
 15. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom dyplomów oraz nagród rzeczowych.
 16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.03.2020r. w Szkole Mistrzostwa Sportowego- Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim.
  O nagrodzonych pracach poinformujemy uczestników telefonicznie dn10.III.2020 r. do godz.14.00
 17. Wątpliwości i pytania w sprawie konkursu prosimy nadsyłać na adres:
  loaleksandrow@szkoly.lodz.pl z dopiskiem: PKF.
 18. Termin nadsyłania prac: 02.03.2020r.
  na adres: SMS-LO im. Mikołaja Kopernika ul. M.Skłodowskiej-Curie 5 95-070 Aleksandrów Łódzki z dopiskiem: PKF.