KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Powiatowy konkurs fotograficzny

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM ZABYTKI MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY W OBIEKTYWIE


REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Zgierskiego
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy7-8) oraz ponadpodstawowych.
 4. Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające zabytki znajdujące się na terenie Powiatu Zgierskiego.
 5. Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych fotografii jako środka artystycznego wyrazu służącego do przedstawiania historycznej przeszłości.
  Celem konkursu jest również wspieranie edukacji obywatelskiej uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych , a także rozwijanie zainteresowań historią Powiatu Zgierskiego; wspieranie zainteresowań i pasji uczniów uzdolnionych poprzez rozwijanie u nich wrażliwości artystycznej i kreatywności.
 6. Zdjęcie może być czarno-białe lub kolorowe w postaci odbitki fotograficznej formatu A4 ( 20 x 30 cm ). Zdjęcie musi być własnego autorstwa. Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych) .
 7. Zdjęcie musi być ściśle związane z tematem konkursu.
 8. Z każdej szkoły w konkursie może brać udział od 1 do 3 uczniów.
 9. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 zdjęcie .
 10. Do zdjęcia należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową (13-14lat lub 15-19 lat), adres szkoły z kodem i numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna ,opis miejsca prezentowanego na fotografii, numer telefonu uczestnika, oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdjęć i zgodę na ich przetwarzanie i publikowanie.
 11. Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie.
 12. Nadesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie pracy z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej szkoły.
 13. Nadesłane zdjęcia nie będą zwrócone. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do prac.
 14. Jury konkursowe wyłania laureatów w dwóch kategoriach :
  a)szkoła podstawowa,
  b)szkoła ponadpodstawowa
 15. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom dyplomów oraz nagród rzeczowych.
 16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.03.2020r. w Szkole Mistrzostwa Sportowego- Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim.
  O nagrodzonych pracach poinformujemy uczestników telefonicznie dn10.III.2020 r. do godz.14.00
 17. Wątpliwości i pytania w sprawie konkursu prosimy nadsyłać na adres:
  loaleksandrow@szkoly.lodz.pl z dopiskiem: PKF.
 18. Termin nadsyłania prac: 02.03.2020r.
  na adres: SMS-LO im. Mikołaja Kopernika ul. M.Skłodowskiej-Curie 5 95-070 Aleksandrów Łódzki z dopiskiem: PKF.