Technikum 4-letnie

kształcące w zawodzie:  technik logistyk

TECHNIK LOGISTYK to zawód z przyszłością, a szerokość zagadnień omawianych w szkole, pozwala na zatrudnienie
w większości działów gospodarki. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zadań w zakresie, np.: przygotowywanie procesu logistycznego, sporządzanie dokumentów, przygotowywanie taryf przewozowych i spedycyjnych, zarządzania zapasami, planowania dostaw.

  • program nauczania liceum ogólnokształcącego oraz przedmioty zawodowe: podstawy logistyki, ekonomika logistyki, transport i spedycja, planowanie logistyki, gospodarka elektroniczna, gospodarka zapasami i magazynem, systemy logistyczne, laboratorium logistyczno-spedycyjne, laboratorium magazynowe;
  • zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe w zakładach pracy;
  • daje tytuł zawodowy technik logistyk i możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych i wyższych uczelniach;
  • kończy się maturą

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, geografia , informatyka.

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

  • AU.22 Obsługa magazynów
  • AU.32 Organizacja transportu