WYBIERZ CEBERTOWICZA !
Szkoła jest:
Bezpieczna – posiada monitoring.
Przyjazna uczniom.
Dobrze wyposażona (3 pracownie komputerowe PC i MAC, centra multimedialne).
Oferuje szeroki zakres zajęć praktycznych, na terenie szkoły i w specjalistycznych firmach.
Proponuje zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury.
Realizuje projekt unijny “Dajmy szansę” rozwijający zainteresowania uczniów na zajęciach z języków obcych, informatyki, przedmiotów zawodowych  i innych.

WYBIERZ CEBERTOWICZA !!!

Szkoła jest:

  • Bezpieczna – posiada monitoring.
  • Przyjazna uczniom.
  • Dobrze wyposażona (3 pracownie komputerowe PC i MAC, centra multimedialne).
  • Oferuje szeroki zakres zajęć praktycznych, na terenie szkoły i w specjalistycznych firmach.
  • Proponuje zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury.
  • Realizuje projekty unijne.

REGULAMIN NABORU 2018/2019

Zarzadzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty