PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W roku szkolnym 2018/2019

SPOTKANIA Z RODZICAMI 18-19

18 IX 2018r. 17:15

17:30

18 :00

  • spotkanie rodziców klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.
  • spotkanie rodziców wszystkich klas w świetlicy szkolnej
  • zebranie rodziców z wychowawcami klas
23X 2018r 17:00
  • konsultacje
27 XI 2018r 17:00
  • zebranie śródsemestralne
29 I 2019r 17:00
  • zebranie semestralne – podsumowanie I półrocza
26 III 2019r 17:00
  • zebranie śródsemestralne ( zagrożenia końcoworoczne klas maturalnych )
23 IV 2019r 17:00
  • konsultacje
21 V 2019r 17:00
  • zebranie rodziców uczniów z wychowawcami klas
  • zagrożenia końcoworoczne