PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W roku szkolnym 2017/2018

SPOTKANIA Z RODZICAMI

26 IX 2017r. 17:15

17:30

18 :00

  • spotkanie rodziców klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.
  • spotkanie rodziców wszystkich klas w świetlicy szkolnej
  • zebranie rodziców z wychowawcami klas
24X 2017r 17:00
  • konsultacje
28 XI 2017r 17:00
  • zebranie śródsemestralne
23 I 2018r 17:00
  • zebranie semestralne – podsumowanie I półrocza
27 III 2018r 17:00
  • zebranie śródsemestralne ( zagrożenia końcoworoczne klas maturalnych )
24 IV 2018r 17:00
  • konsultacje
29 V 2018r 17:00
  • zebranie rodziców uczniów z wychowawcami klas
  • zagrożenia końcoworoczne