Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0046/17, pn. ” Lepszy start w zawodowe jutro ”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020