Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1

mgr Elżbieta Kołodziej

dyrektor,nauczyciel biologii

2

mgr Sławomir Stopczyński z-ca dyrektora, nauczyciel wychowania fizycznego,
przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

4

mgr Przemysław Borkowski wychowanie fizyczne

5

mgr Małgorzata Bronka przedmioty zawodowe branża logistyczna

6

mgr Edyta Brzozowska – Krupińska historia, geografia

7

mgr Joanna Cybulska fizyka, przedmioty zawodowe branża informatyczna

8

mgr Marcin Dałek przedmioty zawodowe branża informatyczna

9

mgr Wioletta  Dutkiewicz – Mucha historia, pedagog

10

mgr Jerzy Gawarzyński przedmioty zawodowe branża mechaniczna

11

mgr Anna Hajduk język angielski

12

mgr Andrzej Kozakiewicz przedmioty zawodowe branża mechaniczna

13

mgr Iwona Kucharczyk język rosyjski

14

mgr Elżbieta Legęncka religia, przedmioty zawodowe branża logistyczna

15

mgr Anna Łoboda matematyka

16

mgr Ewa Materek język polski, bibliotekarz

17

mgr Edyta Matyjasik chemia, przedmioty zawodowe branża informatyczna

18

mrg Jadwiga Pawlicka biologia

19

mgr Błażej Wieteska przedmioty zawodowe branża informatyczna

20

mgr Monika Kalinowska-Pawlak przedmioty zawodowe branża logistyczna

21

mgr Jacek Ubysz język polski, język angielski

22

mgr Renata Wiśniewska-Wika język polski, wiedza o kulturze

23

mgr Łukasz Włodarczyk język niemiecki

24