Głowno 07.12.2012r.

Znak sprawy: 2/ZP/2012

Informacja o wyborze oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 180 ton węgla kamiennego do budynku kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza w Głownie na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że:

1) Dokonano wyboru oferty nr 3 „BARTEKS” PPHU Sławomir Bartosiewicz,

Teresin 2, 95-061 Dmosin. Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Cena oferty: 125.099,86zł

2) W postępowaniu złożono następujące oferty:

1. MM GROUP Sp. z o.o. ul. Żniwna 12A, 83-155 Bydgoszcz. Cena oferty 142.200,00

2. PPHU „SYRENKA” Józef Koszmider Osiny 64, 95-061 Dmosin. Cena oferty 133.056,87

3. „BARTEKS” PPHU Sławomir Bartosiewicz, Teresin 2, 95-061 Dmosin. Cena oferty: 125.099,86zł

Dyrektor Zespołu Szkół  Nr 1

im. prof. R.A.Cebertowicza w Głownie

mgr Elżbieta Kołodziej