Dzięki dofinansowaniu w ramach nowego projektu unijnego „Lepszy start w zawodowe jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w szkole powstały nowe pracownie językowe. Oto jedna z nich, w której uczniowie mają okazję poznawać język angielski z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy i technologii. Zajęcia prowadzi mgr Anna Hajduk.