8 stycznia 2019 roku w godz. 9:00 – 11:30 odbędzie się akcja krwiodawstwa organizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew będzie można oddawać  w świetlicy szkolnej. Zapraszamy!!!