Aby uczcić 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 9.11.2018r. odbył się uroczysty apel. Rozpoczął się programem artystycznym, w którym wystąpili uczniowie klas I, II, i IV. Przypomnieliśmy trudną drogę prowadzącą do roku 1918. Punktualnie o 11:11 odśpiewaliśmy wszystkie zwrotki hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”. Uczniowie recytowali wiersze o charakterze patriotycznym. Odśpiewaliśmy również polską pieśń „Rotę”. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Razem dla Niepodległej”.