Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Lepszy start w zawodowe jutro”.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się:

http://www.bip.cebertowicz.wikom.pl/?url=przetargi/1/9,zespol-szkol-nr-1-im-prof-ra-cebertowicza-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-zadanie-pn-dostawa-sprzetu-komputerowego-i-multimedialnego-w-ramach-projektu-lepszy-start-w-zawodowe-ju.html