Nasi stażyści programu ERASMUS+ coraz pewniej czują się na praktykach u swoich Hiszpańskich pracodawców.