W szkole realizowany jest projekt „ Dajmy szansę” współfinansowany przez EFS w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Grupę docelową stanowią uczniowie technikum z klas I-IV. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla uczniów technikum w ZS Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie. […]